Hopp til innholdet

Samliv og relasjoner

SAMLIV OG RELASJONER | Kognitiv terapi | Psykolog i Oslo sentrum | Psykolog Gulliksrud

Samliv og relasjoner: Empati

Medfølelse – empati – gjør det mulig for oss å forstå andre mennesker og fungere bede i samliv og ulike typer relasjoner. Innen nevropsykologien har det de senere år vært mye fokus på speilnevronenes rolle i denne evnen. Det er ikke alltid så enkelt å «stirre ut av den andres vindu», men det er mulig å bygge opp denne evnen i større grad. Mangel på empati står også sentralt i utviklingen av enkelte former for personlighetsforstyrrelser der sosiopatiske / psykopatiske eller antisosiale trekk dominerer. Det større bildet her er dog sammensatt.

For de fleste mennesker er samarbeid en viktig del av hverdagen, og gode evner til medfølelse og samforståelse letter samarbeidet mellom mennesker. Slik er det også blant ektefeller, kjærester, venner, kolleger, familie og andre betydningsfulle relasjoner. Medfølelse og åpen kommunikasjon forebygger mot alvorlige samlivsproblemer.

SAMLIV OG RELASJONER | PSYKOLOG I OSLO | PSYKOLOG PÅL ERIK GULLIKSRUD | KOGNITIV TERAPI | ANGST | DEPRESJON

Selvfølelse

For mange er samvær med andre det viktigste for livslykken. Men mange mennesker føler at de ikke strekker til i samvær med andre. De kan føle seg ignorert og lite respektert, og oppleve at andre er lite nysgjerrige på dem. Andre igjen kan ta for stor plass, og mangle respekt for andres grenser.

Det finnes åpenbart mange varianter av personlighetstrekk og situasjonsfaktorer som bidrar til dårlig kommunikasjon og mye frustrasjon og stress mellom mennesker. Blant annet er det fullt mulig å arbeide med å forstå sine empatiske mekanismer bedre og trene opp empati slik at man kan få et bedre samspill med andre.

Man kan også velge å jobbe med å kommunisere tydeligere og sette grenser på en hensiktsmessig måte. I det hele tatt er det mye man kan velge å jobbe med i terapirommet hvis man ønsker å fokusere på samliv eller andre relasjoner.  Endring tar tid, men det viser seg gang på gang at mye er mulig å få til over tid.

 

FORSIDEN

KOMPETANSE

KOGNITIV TERAPI

KONTAKT

 

Her er en liten video om kommunikasjon, følelser og empati:

https://www.youtube.com/watch?v=t4ooFDfCzpA