Hopp til innholdet

Mange mennesker rammes av angst og depresjon hvert år. Psykologer er trent i å hjelpe mennesker som sliter med psykiske lidelser. Kognitiv terapi er en behandlingsmodell som har vist seg svært effektiv for behandling av nettopp angst og depresjon, samt samlivsproblemer, rus, og lav selvfølelse.

Angst kommer i mange varianter og fører ofte til irritasjon, nedstemthet og sosial isolering. Du kan få god hjelp hos en psykolog.