Hopp til innholdet

Mange mennesker har behov for å sortere tanker og følelser i møte med vanskelige livsvalg. Her kan kognitiv terapi være til god hjelp. Psykologer er eksperter på dette. Psykolog Pål Erik Gulliksrud er en privat psykolog Oslo sentrum | Psykolog Pål Erik Gulliksrud | Kognitiv terapi Oslo sentrum som har spesialisert deg på kognitiv terapi med særlig fokus på angst og depresjon.

Kognitiv terapi er en effektiv behandlingsmodell som mange psykologer benytter seg av.