Selvfølelse

SELVFØLELSE | Kognitiv terapi | Psykolog i Oslo sentrum | Psykolog Gulliksrud

Selvfølelse | Selvtillit | Selvbilde

Selvfølelse reflekterer de meningene vi har om oss selv, hvordan vi bedømmer oss selv, og hvordan vi verdsetter oss selv som mennesker.

Selvfølelse | Psykolog i Oslo | Psykolog Pål Erik Gulliksrud | Kognitiv terapi | Angst | Depresjon
Lav selvfølelse påvirker nesten alt vi gjør. Å etablere trygge grenser og være i kontakt med sine følelser, verdier og holdninger, og kunne uttrykke dette til andre er sentralt for en sunn selvfølelse.

 

Lav selvfølelse vil si at vi tenker dårlig om oss selv, at vi f. eks dumme eller svake, og at vi ilegger oss selv liten eller ingen verdi.

Sentralt for lav selvfølelse er negative tanker og meninger om oss selv. Disse reflekteres på mange måter i hvordan vi takler livet dag for dag og kan derfor påvirke livene våre sterkt på mange områder.

Den rollen lav selvfølelse har varierer. Den kan være et aspekt ved nåtidige problemer, eller den kan gjøre oss sårbare for mange andre typer problemer. Samme hvilken rolle den har så vil hvor mye den forstyrrer enkeltpersoners liv variere. Det er nyttig å forstå hvordan den lave selvfølelsen utviklet seg og hva som holder den gående. For så å erstatte gamle, negative tanker om deg selv med nye og mer realistiske og konstruktive alternative perspektiver.

Grunnlinjen

Dine negative tanker om deg selv kalles grunnlinjen og er meninger, ikke fakta. De er konklusjoner om deg selv som du har trukket på grunnlag av erfaringer (vanligvis, men ikke nødvendigvis, tidlige erfaringer).

Mange forskjellige opplevelser, både tilstedeværelsen av negative og fraværet av positive, kan bidra til konklusjonene. Når den først er lagt, kan grunnlinja være vanskelig å endre fordi den vedlikeholdes og styrkes av ubalansert tenkning. Dermed legger en merke til og vektlegger opplevelser og informasjon som stemmer overens med grunnlinja, mens opplevelser og informasjon som motsier grunnlinja ignoreres eller bortforklares.

 

Leveregler

Grunnlinja fører også til at du utvikler leveregler – standarder eller retningslinjer du må følge for å være komfortabel med deg selv. De er ofte laget for å få deg til å hjelpe deg, men faktum er at de sørger for å holde grunnlinja på plass og vedlikeholder lav selvfølelse.

FORSIDEN

KOGNITIV TERAPI

KONTAKT

Legg igjen en kommentar