Psykolog Pål Erik Gulliksrud – privatpraktiserende psykolog oslo sentrum fra 2003. Kort ventetid. Kognitiv terapi for ungdom og voksne.

Privat psykolog Oslo sentrum / Majorstuen. Psykolog Pål Erik Gulliksrud tilbyr kognitiv terapi og metakognitiv terapi, og har lang erfaring med behandling av angst og depresjon.

Bilde av mitt psykologkontor i Underhaugsveien 9b. Psykolog Pål Erik Gulliksrud – privatpraktiserende psykolog Oslo sentrum