Priser

Alle priser inkluderer skåring av tester, oversendelse av relevante artikler, videoer og øvelser på mail (hvis dette er ønskelig).

Prisene justeres som regel hvert tredje år.