Priser

Individualterapi hos psykolog Pål Erik Gulliksrud, kr 1275,-. Parterapi kr 1575,-. Alle priser inkluderer skåring av tester, oversendelse av relevante artikler, videoer og øvelser på mail (hvis dette er ønskelig). Avbestillingsfrist er minimum 48 timer før timeavtale (minus helg). Det vil bli fakturert for timer som avbestilles utenfor denne fristen (uavhengig av årsak).  

Prisene justeres som regel hvert tredje år.