Stress

Stress er en helt normal fysiologisk reaksjon på livets prøvelser, og et slags forsvarssystem som er ment å beskytte oss ved å utskille aktiverende stoffer som kortisol og adrenalin for å økt energi, konsentrasjon, og utholdenhet.

Dette kan være hensktsmessig i kortere perioder der stresset avløses av hvile innimellom, men etter en tid går stressreaksjonene over fra å være skjerpende og motiverende til å bli skadelige og tære på immunforsvaret og den generelle helsen.

Mer informasjon om stress

Ofte har kroniske stressplager stor negativ innvirkning på humør, effektivitet, relasjoner, tilfredshet og generell livskvalitet. Det er godt dokumentert at kronisk stress og forhøyede kortisolnivåer over lengre tid er skadelig for helsen, og derfor noe man bør ta på alvor.

Årsakene til stresslidelser kan være så mangt, men enkelte ser man opptrer ofte. De hyppigste situasjonsfaktorene er konflikter og mistrivsel på jobb, samlivsproblemer, store livsendringer, dødsfall, sykdom, relasjonelle vanskeligheter og økonomiske problemer. I tillegg spiller vår personlighet, livshistorie, holdninger og leveregler en stor rolle for hvor stresset man blir.

Personlighetsfaktorer som negativ tankestil, strenge standarder (perfeksjonisme), sårbarhet, underdanighet og behov for kontroll påvirker i stor grad stressnivåene. I tillegg spiller våre forventninger til livet en stor rolle. Hva vi tenker er normalt og hva man opplever er akseptabelt av ubehag og motgang.

Ofte har man også flere alternativer enn man først kommer på. Det er ikke alltid alternativene er optimale, men de kan være akseptable for en periode. Dermed kan man tilføre mer dynamikk og potensiale for endring i noe man opplever som en fastlåst og uoverkommelig situasjon.

En rekke studier viser at kognitiv terapi er effektiv behandling mot stressplager. Gjennom å jobbe med tolkninger og bevisstgjøre seg sine tankefeller, dysfunksjonelle mestringsstrategier og leveregler kan man finne gode og realistiske løsninger ved å oppøve mer fleksibel, konstruktiv og realistisk tenkning i livssituasjoner der man føler seg maktesløs og fanget.

Stress | Kognitiv terapi | Psykolog i Oslo sentrum | Psykolog Gulliksrud

Kognitiv terapi med fokus på det genuine

I kognitiv terapi blir det sett på som et mål å styrke klientens ferdighet til å identifisere selvdestruktive onde sirkler, og klienten gjøres oppmerksom på virkningen av angstfremkallende, urimelig selvkritiske eller pessimistiske tankemønstre.

Les mer om mine kompetanseområder nedenfor.