Artikler

Daniel Kahneman døde 27.mars

Psykologen og økonomen Daniel Kahneman, som i 2002 mottok Nobels minnepris for sine arbeider med beslutningsteori, døde 27 mars i år, 90 år gammel. Kahneman høstet stor anerkjennelse innen sitt

Les mer »

Kognitiv terapi med fokus på det genuine

I kognitiv terapi blir det sett på som et mål å styrke klientens ferdighet til å identifisere selvdestruktive onde sirkler, og klienten gjøres oppmerksom på virkningen av angstfremkallende, urimelig selvkritiske eller pessimistiske tankemønstre.

Les mer om mine kompetanseområder nedenfor.