Psykolog Pål Erik Gulliksrud

Kognitiv psykolog i Oslo sentrum

Som psykolog vektlegger jeg at terapien og relasjonen mellom psykolog og klient bygger på trygghet, fordomsfrihet, gjensidig samarbeid, åpenhet, ektehet, ærlighet og engasjement.

Du trenger ingen henvisning for å gå til privat psykolog. Som oftest kan du få timeavtale innen to uker.

I mitt terapirom kan du være deg selv!

I terapirommet mitt kan du være deg selv uten å tenke på fasaden, frykt for avvisning eller kritikk. Du kan snakke om akkurat det du har på hjertet av små og store ting. Og du kan uttrykke akkurat de følelsene du vil, enten det er gråt, sinne, avsky, sorg, eller mer positive følelser, som faktisk også kan være vanskelig for mange. Vi kan diskutere alvorlige og tunge ting, men kan også «montere på skråblikket» og tøyse litt innimellom når det føles riktig. 

Det er når du tør å være deg selv at sårene heles. Og det er først da bekreftelsene fra omverden faktisk når inn til deg og ikke preller av på fasaden.

Når du tør kjenne etter finner du ut mer om hvem du er. Enten man trenger å trene seg på å være mer i ro, og ikke flykte inn i arbeid og overaktivitet, eller om man trenger å utvide komfortsonen litt og utforske verden i større grad og risikere litt mer. Begge deler kan føles frigjørende. 

Livet kan være en røff seilas, og det er viktig å slippe til litt lek, latter og kreativitet når man kan, men man må samtidig ta seg selv og livet nok på alvor til å finne en farbar vei. Uten at selvhjelpslitteratur og problemfokus nødvendigvis skal dominere hverdagene. Man unnslipper uansett ikke risikoen ved livet, enten det er i kjærlighet, helse, eller karriere. Man må ofte gjennom det, og ikke «rundt». En psykolog kan hjelpe deg med å sortere og finne frem til gode livsvalg, mål og trening/øvelser som fører deg i retningen du vil. 

En god psykolog kan stå i «stormen» sammen med deg, enten det er snakk om en lettere bris eller en skikkelig orkan. Sammen kan vi finne ut at du høyst sannsynlig tåler mer enn du tror, og at du er sterkere enn du tror (som noen ganger innebærer å akseptere og anerkjenne sine naturlige sårbarheter og svakheter), eller at du rett og slett har tålt alt for mye for lenge. Vi kan rydde i livets kaos sammen og finne ut av hva som er din natur, personlighet, drømmer og mål. Og hva som er dine sårbarheter. Hva en må akseptere, og hva en kan strekke seg mot med nysgjerrighet, utforskning, innsikt, og gode praktiske øvelser og verktøy

Kognitiv terapi med fokus på det genuine

I kognitiv terapi blir det sett på som et mål å styrke klientens ferdighet til å identifisere selvdestruktive onde sirkler, og klienten gjøres oppmerksom på virkningen av angstfremkallende, urimelig selvkritiske eller pessimistiske tankemønstre.

Les mer om mine kompetanseområder nedenfor.